About

TIEDÄ MITÄ HENGITÄT

Tarjoamme myös yksityishenkilöille nopeita ja edullisia mittauksia sekä sisäilma-analyyseja, jotta voit olla varma sisäilman turvallisuudesta.


  SANEERAUSFIRMOILLE

  GC-MS-määritykset SCAN/SIM menetelmällä. Jokaiseen tuotteeseen tulee lisäksi 50 € / näyte raportointikulut.

  PURKUJÄTTEEN KREOSIITTIMÄÄRITYKSET

  PAH (30 yhdistettä) määritykset nopealla toimitusajalla.

  120-150 €/näyte*

  *Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  PURKUJÄTTEEN PCB -PITOISUUDET

  Purkujätteen PCB pitoisuudet. Kaatopaikkakelpoisuuden määritys.

  150-200 €/näyte*

  *Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  KEMIALLINEN ANALYYSI

  Yleisesti epäilyttävän purkujätteen kemiallinen analyysi GC-MS menetelmällä semikvantitatiivisesti.

  Noin 10-20 yhdistettä identifioituna 300 €/näyte*

  *Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  SISÄILMAMITTAUKSET

  Kemiallisten yhdisteiden määrä sisäilmassa on hyvä tietää. Mittaukset tehdään paikan päällä.

  150-200 €/näyte*, 100 €/käynti* ja 1,50€/km*

  VOC -yhdisteet Butaanista – heksadekaaniin. TVOC ja formaldehydi mittauslaitteella paikan päällä.

  *Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  SISÄILMAN PIKAMITTAUS

  TVOC, Formaldehydi, tilan kosteus, partikkelipitoisuudet.

  40 €/mittaus*, 20 €/käynti* ja 1,50€/km*

  Tulokset saadaan 10-15 minuutin sisällä. Hinnat sisältävät kirjallisen raportin.

  *Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  RADON -MITTAUS

  TVOC, Formaldehydi, tilan kosteus, partikkelipitoisuudet.

  40 €/mittaus*, 50 €/raportointikulut* ja 1,50€/km**

  Tulokset ovat testattu STUK:n mittauksia vastaan.

  *Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  **Vaatii kaksi käyntiä. Mittarin tuominen ja hakeminen 10 päivän jälkeen.

  MATERIAALIMITTAUKSET

  SPME-tekniikalla VOC -mittaukset laboratoriossa.

  420 €/näyte*

  VOC yhdisteet Butaanista – heksadekaaniin. Hinta 420 €/näyte näytemäärästä riippuen. Mittaus suoraan materiaalin pinnasta, käyttäen Supelcon SPME karva 75µm CAR/PDMS faasilla. Typpikaasu voidaan tarvittaessa käyttää tuuletukseksi kammio tai talouskelmun alta. GC-MS-tekniikka.

  *Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  MAALIEN, MASKIEN TAI KANKAIDEN VOC -MITTAUKSET

  SPME-tekniikalla VOC mittaukset laboratoriossa.

  200-420 €/näyte*

  VOC yhdisteet Butaanista – heksadekaaniin. Hinta 200-420 €/näyte, näytemäärästä riippuen. Mittaus suoraan maalatun kappaleen, tuotteen pinnasta, maalin tai tuotteen headspace analyysi tai maalatun pinnan/tuotteen simuloitu virtauskammioanalyysi, käyttäen Supelcon SPME karva 75µm CAR/PDMS faasilla. Typpikaasu käytetään virtaavana kaasuna simuloiduissa virtauskammiomäärityksissä. GC-MS-tekniikka.

  *Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  VOC -YHDISTEET VEDESTÄ JA MAASTA HEAD SPACE -ANALYTIIKALLA

  Halogenoidut yhdisteet ja aromaattiset yhdisteet sekä hiilivedyt ja bensiinikomponentit.

  100-200 €/näyte*, 50€ / raportti*

  Hinta 100-200 €/näyte. Vesinäytteet on oltava otettu lasipulloon piripintaan. Maanäytteet voi ottaa noin 100-300g minigrip-pussiin puhtaalla lusikalla. Näytteet on toimitettava laboratorioon Järvenpäähän niin nopeasti kuin mahdollista (2 vuorokauden sisällä).

  Hintaan lisätään 50 €/raportti.

  *Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  About
  About

  ASIANTUNTEVAA
  MITTAUSPALVELUA

  Lähetä tuotteesi materiaalitutkimuksiin testilaboratorioomme Järvenpäähän, tai kutsu meidät paikan päälle testamaan rakennuksessa olevan sisäilman laatua.

  SPME-tekniikalla VOC mittaukset

  Tuo tai lähetä tuotteesi materiaalimittauksiin laboratorioomme Järvenpäähän.

  GC-MS-määritykset SCAN/SIM

  Tarjoamme saneerausyrityksille purkujätteen kemiallisia analyysejä yli 20 vuoden kokemuksella.

  Asiantuntijapalvelut

  Tiimimme koostuu Euroopan johtavista materiaalitieteen ja ympäristötekniikan asiantuntijoista.

  Sisäilmamittaukset

  VOC mittaukset paikan päällä. Kemiallisten yhdisteiden määrä on hyvä tietää rakennuksen koko elinkaaren ajan – rakennusvaiheesta purkuun.

  About
  About

  HUONON SISÄILMAN
  AIHEUTTAMAT ONGELMAT

  Kemikaalien negatiiviset vaikutukset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja työnkykyyn, ja sitä kautta myös kansantalouteen.

  000000

  Suomalaista altistuu huonolle sisäilmalle päivittäin

  00000

  suomalaista on menettänyt työ- tai opiskelupaikkansa kemikaaleista aiheutuvien oireiden vuoksi

  0

  todennäköisempää kärsiä sisäilmaan liittyvistä oireista työpaikalla kuin kotona

  0000000

  suomalaista kärsii fyysisiä oireita kemikaaleista johtuen

  About

  EKG CONSULTING OY

  Paremman sisäilman puolesta – tutkitusti.

  Laboratorio

  Satukukanpolku 5 A 8
  04430 Järvenpää

  Erik Sandell
  erik.sandell@ekgconsulting.fi

  +358 50 563 7421

  Asiantuntijapalvelut

  Håkan Sandell
  hakan.sandell@ekgconsulting.fi

  +358 44 034 0949

  Y-Tunnus 2936384-1

  © 2018 – 2022 EKG CONSULTING OY
  contact-section