About

PALVELUMME

Tarjoamme materiaalimittausta, sisäilmamittauksia, purkujätteen kemiallisia analyyseja sekä asiantuntijapalveluita.

Materiaalimittaukset

Materiaalimittaukset suoritetaan testilaboratiossamme Järvenpäässä. VOC mittaukset tehdään SPME-tekniikalla.

Sisäilmamittaukset

Tulemme testaamaan sisähuoneilman laatua. Toteutamme SPME-tekniikalla VOC mittaukset paikan päällä. TENAX mittaukset myös mahdollisia.

Asiantuntijapalvelut

Autamme materiaalitieteeseen liittyvien ongelmien kanssa esimerkiksi tuotesuunnittelussa tai rakennusten arkkitehtuurisesen tai sisustusarkkitehtuurisen suunnittelun apuna.

Ketä palvelemme

Palvelemme monen eri alan yrityksiä

Tuotteiden ja materiaalien valmistajille

Tuotteiden valmistajat haluavat vastata yhä suurenevaan kuluttajakysyntään turvallisimmista tuotteista, ja toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Rakennusmateriaalien valmistajat haluavat valmistaa yhä laadukkaampia ja ekologisempia materiaaleja joissa on mahdolisimman vähän kemikaalisiä päästökaasuja. 

Autamme testaamalla ja verifioimalla tuotteissa olevia materiaaleja keskittyen niiden kemiallisiin päästöihin. 

Teemme VOC mittaukset laboratoriossa SPME-tekniikalla. VOC yhdisteet Butaanista – heksadekaaniin. Mittaus tapahtuu suoraan materiaalin pinnasta, jolloin teemme headspace analyysin tai virtauskammioanalyysin.

Rakennuttajille ja arkkitehdeille

Rakennusalalla palvelemme suunnittelijoita ja arkkitehtejä suunnitteluvaiheessa valitsemaan turvallisimpia rakennusmateriaaleja jotta rakennus on optimoitu sisäilman kannalta. 

Autamme testaamalla ja verifioimalla tuotteissa olevia materiaaleja keskittyen niiden kemiallisiin päästöihin. 

Testaamme SPME-tekniikalla VOC mittaukset paikan päällä. VOC yhdisteet butaanista heksadekaaniin ja heksaanista trikosaaniin.

TVOC ja formaldehydi mittauslaitteella paikan päällä. TENAX mittaukset tarvittaessa sopimuksen mukaan.

Saneerausyrityksille

Suoritamme purkujätteen kreosoottimäärityksiä ja mittaamme PCB pitoisuudet.

Temme yleisesti epäilyttävän purkujätteen kemiallisia analyyseja GC-MS menetelmällä semikvantitatiivisesti, ja PCDD/F määrityksiä.

About

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

EKG CONSULTING OY

Paremman sisäilman puolesta – tutkitusti.

Laboratorio

Satukukanpolku 5 A 8
04430 Järvenpää

Erik Sandell
erik.sandell@ekgconsulting.fi

+358 50 563 7421

Asiantuntijapalvelut

Håkan Sandell
hakan.sandell@ekgconsulting.fi

+358 44 034 0949

Y-Tunnus 2936384-1

© 2018 – 2022 EKG CONSULTING OY
contact-section